Digitalizované mapy ze sbírek ZČM
Pro zobrazení mapy klikněte na náhled
Celkem map k dispozici : 40 na 8 stranách
SignaturaNázevPopisNáhled
MP 59 Situation der Strasse über dem Lochotiner Berg Rukopisný kolorovaný plán projektované císařské loketské silnice na Lochotíně. Zobrazeny jsou stávající komunikace a hranice pozemků, v dolní části jsou budovy lochotínských lázní a cesta v přilehlém parku, v horní části je pískovna či hliník (2 budovy). Hranice několika pozemků dodatečně barevně obtaženy, v levé horní části několik pozemků označeno číslem a jménem majitele. Kresleno na ručním papíru s filigránem (jelen a nečitelné jméno). Situation der Strasse über dem Lochotiner Berg
MP 57 Situations Plan der königl. Kreisstad Pilsen, welcher durch gní¤digen Vorschub eines löb Rukopisný půdorysný plán Plzně a nejbližšího okolí, vzniklý na podkladě měření skupiny vojenských geometrů pod vedením hejtmana Kitelliho. Vlevo nahoře svitek s názvem, který pokračuje po dvojtečce : Regiments unter meiner Anleitung von denen hier nebenbenannten Herrn Officiers, Cadets, Unterofficiers und anderen Individuen, die meinen geometrischen Vorlessungen verflossenes halbe Jahr beygewohnet, aufgenommen worden anno 781, und zwar Unter Commando des Herrn Obersten Grafen Strasoldo, Thm: de Kitelli, hauptmann. V dolním levém rohu kompasová střelka. V pravém horním rohu svitek s vysvětlivkami číselných značek. Pod ním parergon v podobě architektonických trosek se jmény vojáků, podílejících se na vyměřování. Zcela dole měřítko. Situations Plan der königl. Kreisstad Pilsen, welcher durch gní¤digen Vorschub eines löb
MP 616 Situationsplan Mapa obsahuje tři plány : 1. Situations plan des Stadt Pilsner Lazareths samt den umliegenden obrigkeitlichen und übrigen andern Gründen nebst den sich bey letztern befindlichen zuackerungen und sonstigen wiederrechtlichen Zueignungen des obrigkeitlichen Bodens. Vermessen de 23. ten 8ber 1821 von I. Recht Waldbereiter. Masstab 36°= 1 W. Zoll. Mapa je umístěna v levém horním rohu listu, je ohraničena čárkovanou a žlutou čárou. Zaznamenává okolí soutoku Mže a Úhlavy s kostelíkem sv. Jiří. 2. Situationsplan des herrschaft Pilsner Waldes Brzeczi samt den umliegenden Gründen und hierbey sich befindlichen Zuackerungen. Aufgenommen von F. Recht den 8. 9. 10. u. 11. 8ber 1821. 36°= 1" Mapa je nakreslena při dolním okraji listu a zasahuje téměř do poloviny plochy. Zaznamenává situaci městského lesa Březí na Borech při silnici do Klatov. 3. Situationsplan des Joh. Rziha und Pflanzerischen auf der Borry und unter dem rothen Berg bey Allerheiligen Kirche gelegenen Feld = und Wiessengründe. Vermessen den 12ten und 13ten 8 ber 1821 von E. F. Recht k. Stadt Pilsner Waldbereiter und Ingenieur. Der Masstab is 36°= 1 wien. Zoll. Mapa při pravém horním rohu zaznamenává situaci pozemků mezi kostelem Všech svatých a silnicí na Karlovy Vary. Situationsplan
MP 038 Ubersichts karte Grubenmaassen vom weisen Berge bis Třemošna Rukopisný půdorysný plán stavu dolování na území Plzně od Bílé Hory k Třemošné, přesněji mezi Boleveckým rybníkem, rybníkem Košinářem, silnicí do Žatce, silnicí do Zruče a Berounkou. Při pravém horním okraji jsou řezy profilu krajiny a některých důlních děl. Ubersichts karte Grubenmaassen vom weisen Berge bis Třemošna
MP 466 Zastupitelský okres Plzeňský Rukopisná mapa zastupitelského okresu Plzeňského. Vyznačeny jednotlivé obce a hranice jejich katastrů. Zaznamenána síť sídel, vodních toků a komunikační. Znázorněny mlýny a rozptýlené jednotlivé stavby. Vlevo dole grafické měřítko. Zastupitelský okres Plzeňský
Stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8