Digitalizované mapy ze sbírek ZČM
Pro zobrazení mapy klikněte na náhled
Celkem map k dispozici : 40 na 8 stranách
SignaturaNázevPopisNáhled
1902?] / MP 071 Plzeň Plán Plzně, pochází asi z nějakého Průvodce po městě cca 1900, bez okrajových částí. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou a označena arabskými čísly. Vysvětlivky po pravé straně. Plzeň
1894 / MP 18 Plzeň - plán jihozápadní části historického jádra Kopie plánu historického jádra města Plzně, zhotovená Městským stavebním úřadem v srpnu 1894. Plzeň - plán jihozápadní části historického jádra
MP 58 Project für den Bau einer Stützmauer und der Park : Anlage an der Budweisser Strasse Par Projekt stavby opěrné zdi a parčíku pod skupinou budov, zvaných Hamburk, podél silnice do Českých Budějovic. U podpisů autorů datace s určením místa vzniku "Karlsbad den 23. September 872". Project für den Bau einer Stützmauer und der Park : Anlage an der Budweisser Strasse Par
MP 332 Regni Bohemiae Circuli Pilsen et Klattau Ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis Tištěná přehledná mapa Plzeňského a Klatovského kraje vydaná Homannovými dědici podle Müllerovy mapy Čech. Zachycuje sídelní a vodní síť, terén a lesy naznačeny kopečky a stromky. V sousedícím území zaznamenána významnější místa. Označena sídla významnější šlechty (hr. v. Sinzendorf v Plané, premonstráti v Teplé, benediktýní v Kladrubech, Löwenstin v Bezdružicích). Vpravo nahoře v jednoduchém rámci zdobeném vinnými úponky "SCALA MILLIARIUM.", vpravo dole v rokajovém rámci název, vlevo dole v rokajovém rámci latinské vysvětlivky značek "Signorum Explicatio". Značkami rozlišeny 4 typy měst, zámky, 2 typy vsí, kláštery, samoty, mlýny a o samotě stojící kostely. Regni Bohemiae Circuli Pilsen et Klattau Ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis
MP 133-9 Regni Bohemiae, Circulus Pilsnensis ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis choro Přehledná mapa Plzeňského kraje vydaná Homanovými dědici, zpracovaná podle Müllerovy mapy Čech. Mapa zachycuje sídelní a vodní síť, terén a lesy naznačeny kopečky a stromky. V sousedním území zaznamenána významnější místa. Označena sídla významnější šlechty (hr. v. Sinzendorf v Plané, premonstráti v Teplé, benediktýni v Kladrubech, Löwenstein v Bezdružicích). V pravém horním rohu v rámečku z úponků vinné révy měřítko označené jako "Scalla milliarium". V pravém dolním rohu v rokajovém rámci názvové údaje. V levém dolním rohu v rokajovém rámci latinské vysvětlivky značek "Signorum Explicatio". Regni Bohemiae, Circulus Pilsnensis ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis choro
Stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8