Digitalizované mapy ze sbírek ZČM
Pro zobrazení mapy klikněte na náhled
Celkem map k dispozici : 40 na 8 stranách
SignaturaNázevPopisNáhled
1830 / MP 088 Charte von Pilsner Kreise des Königreiches Böheim nach zuverlí¤ssigen geographischen Hü Tištěná mapa Plzeňského kraje s vyznačením názvů sousedících krajů. Názvové údaje v oválu v horním levém rohu. V pravém horním rohu tabulka s údaji zeměpisných měr vybraných míst kraje podle Can. Davida. V levém dolním rohu údaje o Plzeňském kraji, vpravo tabulka s vysvětlivkami zkratek a značek. Charte von Pilsner Kreise des Königreiches Böheim nach zuverlí¤ssigen geographischen Hü
MP 130 Circuli Pilsnensis Rukopisná barevná mapa panství severně od Plzně - plaského, kaceřovského, dolnobělského a krašovského. Rámována ozdobným rámem, doplněným v levých rozích a po pravé straně vedutami významných lokalit (zámek Plasy, dvůr Hubenov, zámek Bělá, zámek Kaceřov, klášter Týnec (Mariánská Týnice), dvůr Býkov, zámek Krašov). Mapa vznikla pravděpodobně po zrušení plaského kláštera v r. 1785. Circuli Pilsnensis
MP 401 Des Königreichs Böheim Kreise : Beraun und Pilsen. Nro. 8 Tištěná mapa Plzeňského a Berounského kraje. Patrně list č. 100 z Reillyho atlasu "Schauplatz der funf Theile der Welt". Zachycena sídelní a vodní síť. V sousedních územích zaznamenány názvy krajů a významná sídla. V levém dolním rohu názvové údaje v oválu z révových listů. Při dolním okraji 4 grafická měřítka. Des Königreichs Böheim Kreise : Beraun und Pilsen. Nro. 8
1840 / MP 24 Grundriss der Königlichen Kreisstadt Pilsen Plán Plzně z r. 1840 zaznamenávající ještě městské hradby. Popsány čísla domů a názvy ulic. Grundriss der Königlichen Kreisstadt Pilsen
MP 132-2 Hradiště u Plzně z r. 1781 Rukopisná černobílá mapa, kreslená podle josefského katastru obce Hradiště u Plzně. Vyznačeny hranice a čísla parcel, značkami označeny louky a zahrady. Hradiště u Plzně z r. 1781
Stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8