Digitalizované mapy ze sbírek ZČM
Pro zobrazení mapy klikněte na náhled
Celkem map k dispozici : 40 na 8 stranách
SignaturaNázevPopisNáhled
1895 / MP 64 Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem = Plan der Königl. S Tištěný plán města Plzně, upravený městským stavebním úřadem. Nadpis, popisky a vysvětlivky česko-německy. Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem = Plan der Königl. S
1890 / MP 21 Plán královského kr. města Plzně : Plan der königl. Kreisstadt Pilsen Dvojjazyčný česko-německý plánek Plzně z 90. let 19. století. Bytová a průmyslová zástavba vyznačena okrovou barvou. Plán královského kr. města Plzně : Plan der königl. Kreisstadt Pilsen
1912 / MP 069 Plán královského města Plzně Plán Plzně zachycuje území od Bolevce po Borskou trestnici a od Karlova po Doubravku. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou, fialovou jsou označeny tovární objekty a veřejné stavby, železnice, vlečky a linky tramvají jsou označeny černě. Plán královského města Plzně
1905 / MP 074 Plán královského města Plzně : příloha k Adresáři města Plzně 1905 Plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, průmyslovými podniky - očíslováno, celkem 146 položek rozdělených do několika kategorií. Vysvětlivky kolem plánu, seznam ulic, rozdělení města. V levém rohu plánek vilové čtvrti Lochotín. Plán královského města Plzně : příloha k Adresáři města Plzně 1905
[1903?] /MP 073 Plán královského města Plzně a okolí Plán Plzně se zvýrazněnými významnějšími veřejnými budovami z doby kolem 1903. Zachycuje území od Lochotína po věznici a od Skvrňan po Úslavu. Občanská výstavba je vyznačena černým šrafováním, tmavším jsou označeny podniky a vojenské budovy. Vyznačeny linky tramvají, platný regulační plán a chystaná regulace řek. Vlevo dole vysvětlivky, vlevo nahoře rámeček s názvem a městským znakem. Plán královského města Plzně a okolí
Stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8