Digitalizované mapy ze sbírek ZČM
Pro zobrazení mapy klikněte na náhled
Celkem map k dispozici : 40 na 8 stranách
SignaturaNázevPopisNáhled
[1910?] / MP 66 Nejnovější a nejúplnější Plán král. města Plzně Barevný plán města s vloženými plánky - v pravém dolním rohu plánek Lochotína (16 x 21 cm) a v levém dolním rohu plánek trestní věznice na Borech (7 x 6 cm). U pravého dolního rohu tabulka s vyvětlivkami, která zasahuje do plánku Lochotína. Kolem spodního a svislých okrajů mapy pás s reklamními štítky. Barevně odlišeny jednotlivé čtvrtě. Vyznačeny tramvajové linky, železnice a prozatím prázdné parcely pro občanskou výstavbu. Nejnovější a nejúplnější Plán král. města Plzně
MP 706 Okolí města Plzně Mapa okolí města Plzně, vydaná na podkladu vojenských speciálek. Zachycena oblast od Nýřan po Padrťské rybníky a od Krašovic po Snapoušovy. Okolí města Plzně
MP 678 Orientační plán města Plzně Orientační plán města Plzně, podle rozsahu města a názvů ulic byl zhotoven krátce po 2. světové válce. Půdorysy bloků, názvy ulic, barevně odlišené čtvrti, červeně vyznačeny veřejné budovy a některé podniky, zachycen tábor na Karlově, odlišeny jsou louky, lesy a parky. Nad horním okrajem mapového pole název, pod dolním okrajem vysvětlivky. Orientační plán města Plzně
MP 591 Orientační plán města Plzně : List 15 Orientační plán města Plzně, list č. 15 - vnitřní město, Škodovy závody, přední Skvrňany. Celkem 8 jednotlivých listů. Orientační plán města Plzně : List 15
MP 588 Orientační plán města Plzně : List 16 Orientační plán města Plzně, list č. 16 - Měšťanský pivovar, nádraží, část Petrohradu, Letná, Doubravka. Celkem 8 jednotlivých listů. Orientační plán města Plzně : List 16
Stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8