Digitalizované mapy ze sbírek ZČM
Pro zobrazení mapy klikněte na náhled
Celkem map k dispozici : 40 na 8 stranách
SignaturaNázevPopisNáhled
MP 588a Orientační plán města Plzně : List 9 Orientační plán města Plzně, list č. 9 - Lochotín, Košutka, Bolevec a okolí. Celkem 8 jednotlivých listů. Orientační plán města Plzně : List 9
[1910?] / MP 72 Pharusův plán královského města Plzně Barevný tištěný plán města Plzně, významné stavby zobrazeny z vysokého nadhledu. Červeně vyznačena tramvajová doprava. V levém dolním rohu seznam ulic a náměstí. Výhradní právo prodeje v knihkupectví Jiřího Faustusa. Pharusův plán královského města Plzně
1864 / MP 615 Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1864 Uliční plán města Plzně s vyznačenými domovními bloky, významnými budovami, parky, zahradami a železnicí. V pravém horním rohu název, pod ním výčet veřejných budov, továren a institucí. V pravém dolním rohu v rámečku mapka Lochotína. Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1864
1871 / MP 619 Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1871 : nach dem authentischen Stadplan Uliční plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, parky, zahradami a železnicí. V pravém dolním rohu plánek vilové čtvrti Lochotín. Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1871 : nach dem authentischen Stadplan
[1895?] / MP 65 Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem Plán města Plzně, upravený stavebním úřadem, zachycující stav před r. 1900. Zaznamenám rozsáhlý projekt zástavby kolem dnešní Klatovské třídy a počátky zástavby čtvrti Petrohrad. Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem
Stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8