Digitalizované mapy ze sbírek ZČM
Pro zobrazení mapy klikněte na náhled
Celkem map k dispozici : 40 na 8 stranách
SignaturaNázevPopisNáhled
MP 844 Mapa okresu Plzeň Mapa plzeňského okresu. Vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo dole grafická měřítka. Mapa okresu Plzeň
MP 825 Mapa porostů revíru Zruče s lesním oddělením Zábělá (rev. Hrádek) Mapa lesů u Zruče a Zábělé, rozdělených na celky označené římskými čísly, které jsou dále rozděleny na menší jednotky označené arabskými čísly. Naznačena sídla, komunikace, rybníky a Berounka. Mapa porostů revíru Zruče s lesním oddělením Zábělá (rev. Hrádek)
MP 865 Mappa der zur k.k. Stadt Pilsener gehörigen Hradecker Waldrevier Lesnická mapa části městských lesů : Zábělá (D). Chlum (E), Hořejší a Dolejší Doubí (F, G), Švábiny (H), Buksice (I), Lísek u Letkova (K). Vyznačen typ půdy, porost, hranice a výměra parcel, pravděpodobně plánovaný rok těžby, komunikace, vodní toky a jejich směr, názvy sousedních panství. V levém dolním rohu vysvětlivky a porostová tabulka, vlevo nahoře větrná růžice. Mappa der zur k.k. Stadt Pilsener gehörigen Hradecker Waldrevier
MP 52 Mappa der zur k.k. Stadt Pilsner gehörigen und von der Hradecker abgetheilte = Bukssitzer Rukopisná hospodářská mapa lesního revíru Švabiny a Lišky. Oba plány mají stejné měřítko. Značkami a barvou je vyznačen charakter a kvalita porostu. Jsou vyznačeny komunikace, hraniční kameny, 1 malá vodní plocha, 1 usedlo, jména sousedících panství. Vlevo nahoře tabulka s výměrou jednotlivých typů porostů na pozemcích, vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo grafické a číselné měřítko v kompozici s neumělou alegorickou postavou. Mappa der zur k.k. Stadt Pilsner gehörigen und von der Hradecker abgetheilte = Bukssitzer
MP 50 Mappa. der zu königlichen Stadt pilsner Herrschst : gehöringen I : Borer Waldrevier Rukopisná hospodářská mapa lesního revíru Bory a dvou souvisejících pozemků.Všechny tři plány mají stejné měřítko, ale různou orientaci. Značkami a barvou je vyznačen charakter a kvalita porostu.Jsou vyznačeny komunikace, hraniční kameny, 1 malá vodní plocha, 1 usedlo, jména sousedících panství.Vlevo nahoře tabulka s výměrou jednotlivých typů porostů na pozemcích, vlevo dole vysvětlivky značek, vedle grafické a číselné měřítko.Vpravo nahoře větrná růžice pro hlavní plán, uprostřed větrná růžice pro menší plány. Mappa. der zu königlichen Stadt pilsner Herrschst : gehöringen I : Borer Waldrevier
Stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8